Байгуулагдсан түүх

Чулуун Шастир ТББ нь 2016 онд П.Цагааны үүсгэл, санаачилгаар албан ёсоор байгуулагдаж 8206023 тоот регистрийн дугаартайгаар 2016.03.28-нд улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн.  

Үүсгэн байгуулагчид (тухайн үеийн албан тушаалаар):

 • П.Цагаан, Балар болон Өнө эртний судлалын Олон улсын нийгэмлэгийн гишүүн (UISPP), доктор
 • Д.Цэвээндорж, ШУА-ийн Түүх, археологийн хүрээлэн, доктор, профессор 
 • Г.Батсүх, Оюутолгой ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга 
 • С.Чулуун, ШУА-ийн Түүх, археологийн хүрээлэнгийн захирал, доктор 
 • Д.Цахилгаан, Дэлхийн монголчуудын чуулганы ЕНБД, доктор, профессор 
 • Н.Батболд, ШУА-ийн Түүх, археологийн хүрээлэнгийн судлаач, доктор 
 • Д.Сүхбаатар, Монголын үндэсний музейн захирал, доктор  
 • Б.Булганбаяр, Хадны зураг сонирхогч
 • Б.Мөнххүж, Мэргэн нум ТББ-ын тэргүүн, хадны зураг сонирхогч 
 • Б.Баяр, Сэмүүн студийн захирал, найруулагч 
 • М.Сүхбаатар, Хадны зураг сонирхогч