Менежментийн баг

 

  • П.Цагаан, Ерөнхийлөгч
  • Д.Цахилгаан, Гадаад харилцаа хариуцсан дэд Ерөнхийлөгч
  • Г.Батсүх, Төсөв, санхүү хариуцсан дэд Ерөнхийлөгч
  • М.Сүхбаатар, Олон нийтийн харилцаа хариуцсан дэд Ерөнхийлөгч
  • Б.Баяр, Урлаг, уран сайхан хариуцсан дэд Ерөнхийлөгч
  • Г.Бодьбилгүүн, Гадаад харилцаа
  • Б.Булганбаяр, Ерөнхий нарийн бичгийн дарга