Blog single

Монголын хадны зургууд

Өнөөгийн судалгааны түвшинд Монгол Улсын газар нутагт нийт 981 дурсгалт газарт 6796 цогцолбор хадны зургийн дурсгал байна. Эдгээрээс одоогоор Монгол Алтайн хадны зургийн цогцолбор дэлхийн соёлын өвийн жагсаалтад албан ёсоор орсон ба бусад дурсгалуудыг нэн даруй хамгаалалтад авах шаардлага байсаар байна.

Зургийг Соёлын өвийн үндэсний төвөөс бэлтгэн гаргадаг Соёлын өвийн эрсдлийн атласаас авч ашиглав. Дэлгэрэнгүй үзэх бол дараах холбоос дээр дарна уу: https://drive.google.com/file/d/1E5jlQ6Ik00wWJd4aDIS4I0Hj3IbP9Ajq/view